Ημερίδα ΣΕΠΑΕ

«Ο ΣΕΠΑΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ελέγχου Παγίων και Αποθεμάτων Ελλάδος) διοργανώνει ημερίδα με θέμα: Από τη Διαφάνεια στην Ανάπτυξη: Η Συμβολή της Απογραφής, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η ημερίδα αποσκοπεί στην έναρξη της συζήτησης σε υψηλό θεσμικό επίπεδο και σε μείζονες επιχειρηματικούς κλάδους για την εφαρμογή της φυσικής απογραφής ως τη βέλτιστη πρακτική, η οποία συνεισφέρει σημαντικά στον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων (παγίων και αποθεμάτων), στην πραγματική ανάπτυξη και αειφορία των επιχειρήσεων.»

SEPAE