ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαδικασία Έγγραφης:

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, παρακαλούμε, προχωρήστε σε κατάθεση του συνολικού κόστους συμμετοχής στον λογαριασμό:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ : GR34 0171 5500 0065 5010 1230 629
(Δικαιούχος PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALIST)

Κόστος συμμετοχής

Παρακολούθηση με φυσική παρουσία

οι θέσεις για παρακολούθηση με φυσική παρουσία έχουν καλυφθεί.
Παρακολούθηση ηλεκτρονικά

Κόστος συμμετοχής για μη μέλη του ΣΕΚΑΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€100 πλέον ΦΠΑ)

Κόστος συμμετοχής για μέλη του ΣΕΚΑΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€70 πλέον ΦΠΑ)
Για την κατοχύρωση της θέσης σας, παρακαλούμε να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο fax: 210 33.92.323, υπόψη τμήματος εγγραφών ή στο conferences@palladian.gr αναγράφοντας την επωνυμία της εταιρίας σας.

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 210 33.92.321
Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής: Στοιχεία Συμμετέχοντα
Επίθετο (Ελληνικοί Χαρακτήρες) *
Όνομα (Ελληνικοί Χαρακτήρες) *
Εταιρία ή Φορέας *
Θέση / Τίτλος *
Τηλέφωνο Επικοινωνίας *
Email*
Στοιχεία Τιμολόγησης Προσοχή: Στα παρακάτω στοιχεία θα εκδοθεί και θα σταλεί το σχετικό παραστατικό. Σε περίπτωση που είστε ιδιώτης συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Επωνυμία Εταιρίας *
ΑΦΜ *
ΔΟΥ *
Δραστηριότητα *
Δ/νση *
Τ.Κ. *
Oνοματεπώνυμο υπευθύνου λογιστηρίου*
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Email *
Παρατηρήσεις


Πολιτική ακυρώσεων: - Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται
- Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης της συμμετοχής (4) τέσσερις ημέρες πρίν θα επιστρέφεται το σύνολο της συμμετοχής
- Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή ακύρωσης (2) δύο ημέρες πριν το συνέδριο, θα τιμολογηθεί το σύνολο του κόστους συμμετοχής.