TΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | OMIΛΗΤΕΣ | ΤΟ ΚΟΙΝΟ | ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει το ATHENS LAW FORUM ΟΝ ΤΑΧΑΤΙΟΝ, με στόχο τη δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου και διαβούλευσης, με επίκεντρο το φορολογικό σύστημα της χώρας μας. Το συνέδριο θα παρουσιάσει ο νομικός και δημοσιογράφος, Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο TITANIA. Κύριοι χορηγοί επικοινωνίας είναι η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ και ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, το sofokleousin.gr , το sknews.gr, το toxrima.gr, το paraskhnio.gr, η Νομική Βιβλιοθήκη και το Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το ATHENS LAW FORUM ON TAXATION έχει ως στόχο να θέσει στο μικροσκόπιο τα φλέγοντα θέματα που αφορούν το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, το ρόλο που αυτό διαδραματίζει στην προσέλκυση ή μη ξένων επενδύσεων και κατ’ επέκταση στις προσπάθειες της χώρας για ανάκαμψη και ανάπτυξη. Ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών ομίλων και ξένων επενδύσεων, οι οποίες θα ενισχύσουν την ελληνική οικονομία και θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη της χώρας.

Σύμφωνα με την World Bank’s Doing Business List ή ελληνική οικονομία κατατάσσεται μόλις στην 72η θέση όσον αφορά τις δυνατότητες εγκατάστασης και ανάπτυξης επιχειρήσεων σε ένα σύνολο 189 οικονομιών (World Bank’s Ranking of ease of doing business 2014). Αυτό οφείλεται σε δύο βασικές αιτίες: α) το ελληνικό φορολογικό σύστημα χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και έλλειψη σταθερότητας, και β) η επίλυση συνήθων εμπορικών δικαστικών διαφορών είναι υπερβολικά χρονοβόρα σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι νομοθέτες οφείλουν να λάβουν υπόψη τις ανωτέρω παραμέτρους και να ελαχιστοποιήσουν τις αδυναμίες του φορολογικού συστήματος ούτως ώστε η χώρα να αποτελέσει πόλο έλξης ξένων εταιριών και επενδύσεων. Παράλληλα, η αποτελεσματική και ταχεία επίλυση των εμπορικών διαφορών αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος.

Η ερμηνεία και η εφαρμογή των νόμων της αγοράς καθώς και η προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων είναι αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών και αποτελεί θεμελιώδη αρχή της επιχειρηματικότητας. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εκ μέρους των δικαστικών αρχών ενθαρρύνουν την δημιουργία νέων επιχειρήσεων διότι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι μπορούν να βασίζονται σε αυτές σε περίπτωση εμπορικών διαφορών.

Όσον αφορά στο φορολογικό περιβάλλον αδιαμφισβήτητα υπάρχει παντελής έλλειψη σταθερότητας.

Το ATHENS LAW FORUM ON TAXATION έχει σαν στόχο όχι μόνο να αναδείξει και να αναλύσει αυτά τα προβλήματα, αλλά και να προτείνει λύσεις που θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα.Θεματολογία – Πρόγραμμα:

Το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς τομείς:

PANEL I
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ

Το πάνελ στοχεύει στην παρουσίαση ιδεών και προτάσεων για αξιοποίηση φορολογικών αναπτυξιακών κινήτρων καθώς και την εξάλειψη αντικινήτρων σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα

 • Άμεσοι φόροι, έμμεσοι φόροι, φόροι κατοχής
 • Φορολογητέα βάση
 • Στοχευμένα φορολογικά κίνητρα
 • Μείωση των φορολογικών συντελεστών

PANEL ΙΙ
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το πάνελ θα αξιολογήσει τη συμβολή της πρόσφατης νομοθεσίας στην υλοποίηση του στόχου της απλοποίησης και της σταθερότητας του φορολογικού συστήματος

 • Νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος
 • Νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας
 • ΚΦΑΣ και λογιστικά πρότυπα

PANEL ΙII
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Το πάνελ θα επικεντρωθεί στην ανάλυση και στο σχολιασμό των νέων εννοιών και μεθόδων φορολογικών ελέγχων καθώς και στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 • Προσδιορισμός του φόρου
 • Έμμεσες τεχνικές ελέγχου
 • Προσαύξηση περιουσίας
 • Φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή
 • Διοικητικές κυρώσεις
 • Ποινικές κυρώσεις
 • Ποινές για μη καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών

PANEL IV
ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το πάνελ θα συζητήσει και αξιολογήσει το νέο θεσμό της ενδικοφανούς προσφυγής, την αποτελεσματικότητα στην ένδικη προστασία του φορολογούμενου καθώς και τις επιπτώσεις από την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης.

 • Διοικητική διαδικασία – ενδικοφανής προσφυγή
 • Δικαστική προστασία


Oμιλητές

 • Γιώργος Μαυραγάνης, Υφυπουργός Οικονομικών
 • Κατερίνα Σαββαΐδου, Γ.Γ. Εσόδων, Υπουργείο Οικονομικών
 • Θεόδωρος Φορτσάκης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ιωάννης Σταυρόπουλος, Managing Partner, Stavropoulos & Partners Law Office
 • Ασπασία Μάλλιου, Partner, PotamitisVekris, Εκδότης Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας.
 • Μαίρη Μιχαλοπούλου, Tax Partner, EY
 • Ξενοφών Παπαγιάννης, Partner, KLC Law Firm
 • Γεώργιος Ρούσσος, Tax & Accounting Manager, Diageo
 • Δημήτρης Τσαγκάρης, Founder & Managing Partner, FAO Economics S.A.
 • Πέτρος Γ. Πανταζόπουλος, Διδάκτωρ Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Partner, FDM&A Law Firm
 • Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
 • Κώστας Σφακάκης, Σύμβουλος Διοίκησης επι Φορολογικών Θεμάτων-ΣΕΒ
 • Στάθης Μίχος, Legal Director, Pfizer Hellas, Πρόεδρος Association of Corporate Counsel Europe
 • Στυλιανός-Ιωάννης Γ. Κουτνατζής, Δικηγόρος, Λέκτορας ΔΠΘ
 • Κατερίνα Πέρρου, Δικηγόρος, Δ.Ν.
 • Γεώργιος Πλάνης, Πρώην Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών-Υπουργείο Οικονομικών
 • Αντώνης Παπαγιαννίδης, Γενικός Διευθυντής, economia.gr
 • Παναγιώτης Ψαριανός, Πρόεδρος, Ελληνική Λογιστική Εταιρεία
 • Δημήτρης Γελαλής, Οικονομολόγος, Βουλευτής Λάρισας, ΣΥΡΙΖΑ
 • Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ
 • Γιάννος Γραμματίδης, Διαχειριστής Συνεταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι


Σε ποιους απευθύνεται:
Το συνέδριο απευθύνεται σε όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων στον τομέα της παροχής νομικών και φορολογικών υπηρεσιών, σε φορείς που συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους συγκεκριμένους τομείς, όλους όσους ασχολούνται με τον κλάδο και πιο συγκεκριμένα με τον φορολογικό τομέα

 • Εκπρόσωποι της κυβέρνησης
 • Εκπρόσωποι των φορολογικών αρχών
 • Νομικοί που κατέχουν θεσμικές και κυβερνητικές θέσεις
 • Ελληνικά και Διεθνή Δικηγορικά Γραφεία
 • Καθηγητές Νομικής
 • Οικονομικοί Διευθυντές
 • Λογιστές
 • Φοροτεχνικοί και Φοροτεχνικές Εταιρείες
 • Νομικοί Σύμβουλοι Εταιρειών
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Οικονομολόγοι
 • Ελεγκτικές Εταιρείες
 • Τράπεζες και Επενδυτικές Εταιρείες
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Ακαδημαϊκοί


Χορηγικό πρόγραμμα:


Το συνέδριο θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους χορηγούς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία τόσο να προβάλλουν το προφίλ της εταιρίας τους, όσο και να εξασφαλίσουν την ευρύτερη αναγνώρισή της. Επίσης, θα προβληθούν σε ανώτερα στελέχη του νομικού και φορολογικού τομέα, καθώς και στους σημαντικούς επίσημους ομιλητές που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο.

PLATINUM SPONSOR (20.000 € + Φ.Π.Α.)
ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Στέλεχος του χορηγού πραγματοποιεί ομιλία 10 λεπτών και συμμετέχει σε πάνελ επιλογής του
 • Δυνατότητα διοργάνωσης workshop σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διάρκειας 30 λεπτών
 • Εκθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ.* 2μ. στο lobby του συνεδρίου
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό)
 • Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου
 • Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου
 • 20 προσκλήσεις για το συνέδριο
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου


GOLD SPONSOR (15.000 € + Φ.Π.Α.)
ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Στέλεχος του χορηγού πραγματοποιεί ομιλία 10 λεπτών και συμμετέχει σε πάνελ επιλογής του
 • Εκθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. * 2μ. στο lobby του συνεδρίου
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό)
 • Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου
 • Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου
 • 15 προσκλήσεις για το συνέδριο
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου


SILVER SPONSOR (10.000 € + Φ.Π.Α.)
ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Στέλεχος του χορηγού συμμετέχει σε πάνελ επιλογής του
 • Εκθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. * 2μ. στο lobby του συνεδρίου
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό)
 • Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου
 • 10 προσκλήσεις για το συνέδριο
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου


BRONZE SPONSOR (5.000 € + Φ.Π.Α.)
 • Προωθητικό χώρο - τραπέζι (ή banner) στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό)
 • Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου
 • Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου
 • 6 προσκλήσεις για το συνέδριο
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου


CONTRIBUTOR (3.000 € + Φ.Π.Α.)
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό)
 • Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου
 • 4 προσκλήσεις για το συνέδριο
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου


SUPPORTER (1.500 € + Φ.Π.Α.)
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό)
 • Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου
 • 3 προσκλήσεις για το συνέδριο
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εταιρικές συμμετοχές:
 • Ροτόντα 8 ατόμων με το λογότυπο της εταιρείας: 1.300 € + Φ.Π.Α.


Εναλλακτικά:
 • 1 Συμμετοχή: 200 € + Φ.Π.Α.
 • 2 Συμμετοχές: 360 € + Φ.Π.Α.
 • 3 Συμμετοχές: 450 € + Φ.Π.Α.


Ατομικές συμμετοχές:
 • Δικηγόροι/ιδιώτες: 150€ με Φ.Π.Α.
 • Ασκούμενοι: 50€ με Φ.Π.Α. (Περιορισμένος αριθμός – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)


ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 • Παρακολούθηση όλων των εργασιών συνεδρίου
 • Τσάντα με το υλικό του συνεδρίου
 • Συμμετοχή σε coffee breaks και γεύμα
 • Πλήρη απολογισμό του συνεδρίουUNDER THE AUSPICES OF


SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

CONTRIBUTORS


SUPPORTER

ΑCADEMIC PARTNER

INTELLIGENCE PARTNER

COMMUNICATION SPONSORS