TΟ WORKSHOP | ΤΟ ΚΟΙΝΟ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΔIΟΡΓΑΝΩΤΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διοργανώνει σε συνεργασία με την PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS το workshop HR MEETS LAW – Λύσεις την περίοδο της κρίσης. To 6ωρο workshop θα δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα συνάντησης με ειδικούς, οι οποίοι θα τους ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις και θα δώσουν απαντήσεις-λύσεις σε καίρια εργατικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τις επιχειρήσεις, κάνοντας παράλληλα αναφορά και σε πρακτικές εφαρμογές.
Το workshop θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, στο Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. Κύριοι χορηγοί επικοινωνίας είναι το www.bankwars.gr, το www.sknews.gr, το www.sofokleousin.gr, η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ και ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Εισηγητές:
Γιάννης Καρούζος
Εργατολόγος, Managing Partner
Δικηγορικό Γραφείο Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες
Κώστας Αγραπιδάς
Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημιου, Ειδικός στα θέματα των Εργασιακών Σχέσεων
(Δ/ντής Αμοιβής Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας)
Πέτρος Γ. Ραπανάκης
Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων
Οικονομολόγος, Epsilon Net


Γιατί να το παρακολουθήσω
Το HR MEETS LAW–Λύσεις την περίοδο της κρίσης έχει ως στόχο να παρέχει έγκυρη και σε βάθος ενημέρωση για τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στο τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, μετά τις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις και τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό σύστημα Εργασιακών Σχέσεων. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι μεταβολές στο σύστημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, το οποίο έχει άμεση επίδραση στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος της εργασίας. Θα παρουσιασθεί πως διαμορφώνεται πλέον το νέο σύστημα καθορισμού της αμοιβής της εργασίας-μισθού, στην οποία περιλαμβάνεται το νέο πλαίσιο του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Επιπρόσθετα θα αναλυθούν τα ζητήματα που αφορούν στις ατομικές συμβάσεις εργασίας, όπως είναι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας και οι τρόποι υπολογισμού της αποζημίωσης. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις πρόσφατες αλλαγές σχετικά με τις εργοδοτικές υποχρεώσεις.
Θα δοθούν απαντήσεις σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, ερωτήματα (case studies), μέσω της διαδραστικής επικοινωνίας, με ταυτόχρονη αξιολόγηση των επιπτώσεων των νομοθετικών παρεμβάσεων στις πολιτικές των επιχειρήσεων που αφορούν στην διαχείριση και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ WORKSHOP
Tο workshop απευθύνεται σε:
Στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • HR Directors
 • HR Managers
 • Heads of HR Operations, Systems, Processes
 • HR Technology and Software Managers
 • HR Business Partners
 • Talent Managers
 • Training & Development Managers
 • Recruitment Managers
 • Compensation & Benefits Managers
 • Payroll Managers
 • Πάροχοι Λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού
Αλλά και σε:
 • Δικηγόρους
 • Inhouse Lawyers και νομικούς συμβούλους εταιρειών
 • HR Business Partners (εταιρίες staffing, executive search, talent management, performance management, employee benefits)
 • CEOs, Γενικούς Διευθυντές και Line Managers που ενδιαφέρονται για την αποτελεσματι¬κότερη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησής τους
Καθώς και σε:
 • Διευθυντές Διοικητικής Υποστήριξης Εταιρειών που ασκούν και καθήκοντα HR

Θεματολογία – Πρόγραμμα:

Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στις παρακάτω τρείς ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι:
Ατομικές συμβάσεις εργασίας
 • Σύστημα αποζημιώσεων – απολύσεων
 • Χρόνος εργασίας: εξαήμερο – πενθήμερο
 • Διευθυντικό δικαίωμα στην αμοιβή
 • Ευέλικτες μορφές εργασιακών σχέσεων
 • Όρια διευθυντικού δικαιώματος την περίοδο της κρίσης: μείωση μισθού, υπηρεσιακές μεταβολές εργαζομένων, καταχρηστικές απολύσεις
 • Επίκαιρη νομολογιακή εμπειρία εργατικών δικών για τα πρόσφατα νομοθετήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ II:
Οι αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Τι ισχύει με την ΕΓΣΣΕ. Δεσμευτικότητα
 • Κατώτατος, νόμιμος μισθός, όρια διευθυντικού δικαιώματος στον καθορισμό του μισθού
 • Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας: κατάρτιση τους, δέσμευση συμβαλλομένων μερών, περιεχόμενό τους
 • Iσχύς, μετενέργεια, παράταση και διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Συρροή συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Μεσολάβηση – Διαιτησία – ΟΜΕΔ: πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ III:
Διαδικαστικά θέματα στην εφαρμογή των πρόσφατων νομοθετημάτων.
 • Οι Αλλαγές στις Εργοδοτικές Υποχρεώσεις
 • Διαδικασία υποβολής εντύπων στην έναρξη, διάρκεια, μεταβολή και λήξη της εργασιακής σχέσης
 • Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και Υπερωριών
 • Εκκαθαριστικά Σημειώματα.
 • Βιβλίο Αδειών

Κάνε την ερώτησή σου:
Ως συμμετέχοντες θα έχετε τη δυνατότητα να στείλετε μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου έως δύο ερωτήσεις για εργασιακά (όχι ασφαλιστικά) θέματα που σας απασχολούν, μέσω email, και τα οποία θα απαντηθούν από τους εισηγητές κατά τη διάρκεια του workshop.

To ΠρογραμμαΟι Διοργανωτές

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός με ισχυρές κοινωνικές αναφορές και διεθνή παρουσία και δραστηριότητα. Τα προγράμματα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης απευθύνονται σε ευρύτατο κοινό και χαρακτηρίζονται από δυναμικότητα, πρωτοποριακό σχεδιασμό και πρακτικότητα.

Δραστηριότητες
H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι γνωστή, μεταξύ άλλων, για τις εξής δραστηριότητές της:
 • Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες θεωρίες στην διδακτική και αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Το εύρος των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, την εκμάθηση Η/Υ, την επαγγελματική εκπαίδευση και την ανώτερη εκπαίδευση.
 • Σεμινάρια και παρουσιάσεις κύρους με την συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και της τεχνολογίας.
 • Συνεργασίες με οργανισμούς και ιδρύματα στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις ΗΠΑ, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε θέματα εκπαίδευσης, τεχνολογίας και πολιτισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Business Management Consultants, Global Association of Risk Professionals, Hellenic American University, (ISC)², Information Systems Auditor Certification Association (ISACA), International Project Management Association, Project Management Institute, Securities & Investment Institute, κλπ.
 • Πολιτιστικά προγράμματα, συνέδρια, διαλέξεις και εκθέσεις


PALLADIAN COMMUNICATION SPECIALISTS

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS (www.palladian.gr) είναι μία εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management. Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Στα 13 χρόνια λειτουργίας της η PALLADIAN έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις.

Η σημαντική εμπειρία που έχει η Palladian στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν πρόσφατα στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου businessunit εντός της εταιρίας που δραστηριοποιείται στον τομέα της διοργάνωσης συνεδρίων, τον τομέα Palladian Conferences (www.palladianconferences.gr ). Ο επικεφαλής του τομέα, Γρηγόρης Λεωνίδης, είναι διευθυντικό στέλεχος και υπεύθυνος του τομέα με μακρά εμπειρία στο marketing, την επικοινωνία και τα συνέδρια.
> Έντυπο συνεδρίουCOMMUNICATION SPONSORS