TΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΤΟ ΔΕΠΑΝ | PALLADIAN | ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ |ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

To ΔΕΠΑΝ, το Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη και η PALLADIAN συνδιοργανώνουν το 2nd CITY CONNECT: FORUM & EXHIBITION, το οποίο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την Πέμπτη 04 Μαΐου 2017 στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πέρα από τις θεματικές ενότητες στο συνέδριο θα παροθσιαστούν και βέλτιστες πρακτικές από επιλεγμένους Δήμους της Ελλάδας, οι οποίοι θα μοιραστούν την εμπειρία τους από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και θα συ¬ζητήσουν το πώς μπορούν να σχεδιάστουν και να εφαρμόστουν επιτυχημένες αυτοδιοικητικές πολιτικές σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
Στα workshop που θα ακολουθούν μετά από κάθε θεματική ενότητα οι σύνεδροι θα είναι σε θέση να ενημερωθούν σε βάθος και να πάρουν διευκρινιστικές απαντήσεις σε θέματα που τους απασχολούν.

Τέλος, το Συνέδριο θα αποτελέσει πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, εξειδίκευσης και παροχής τεχνογνωσίας καθώς και υποβολής προτάσεων και λύσεων.



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


ΕΝΟΤΗΤΑ I
ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
Ergodata: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για την διαχείριση των υπηρεσιακών δράσεων των ΟΤΑ
Smart OTA: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για την διαχείριση των παγίων περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ



ΤΟ ΔΕΠΑΝ

Το Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ (www.depan.gr) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 με πρωτοβουλία είκοσι τριών (23) οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα.
Περιλαμβάνει ακόμη μια σειρά από τοπικούς φορείς από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.
Για να επιτύχει τους στόχους της, το ΔΕΠΑΝ αξιολογεί και εφαρμόζει μελέτες, προγράμματα και έργα, σε συνεργασία και συμπληρωματική δράση με τις Τοπικές Αρχές και την Κυβέρνηση, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τον Ιδιωτικό Τομέα και την Κοινωνία των Πολιτών.
www.depan.gr

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management. Στα 15 χρόνια λειτουργίας της η PALLADIAN έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις. Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας με αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων.
www.palladian.gr
www.palladianconferences.gr

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 4.000 (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)
 • Στέλεχος του χορηγού έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ομιλία 10 λεπτών και συμμετέχει σε πάνελ επιλογής του
 • Εκθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. * 2μ. στο lobby του συνεδρίου.
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του (καταχωρήσεις, ηλεκτρονικές προσκλήσεις, κεντρικό σκηνικό.) και την ιστοσελίδα του Συνεδρίου
 • Ολοσέλιδη προβολή του χορηγού με λογότυπο και εταιρικό προφίλ του θα συμπεριληφθεί στο έντυπο του Συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Ο Χρυσός Χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό και φωτογραφικό υλικό του Συνεδρίου μετά τη λήξη του

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 2.000 (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του (καταχωρήσεις, ηλεκτρονικές προσκλήσεις, κεντρικό σκηνικό) και την ιστοσελίδα του Συνεδρίου
 • Εκθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. * 2μ. στο lobby του συνεδρίου.
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Συνοπτικό εταιρικό προφίλ (έως 300 λέξεις) του Αργυρού Χορηγού θα συμπεριληφθεί στο έντυπο του Συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους
 • Ο Αργυρός Χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό και φωτογραφικό υλικό του Συνεδρίου μετά τη λήξη του

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 1.000 (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)
 • Banner στο lobby του συνεδρίου
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του (καταχωρήσεις, ηλεκτρονικές προσκλήσεις, κεντρικό σκηνικό.) και την ιστοσελίδα του Συνεδρίου
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Λογότυπο και συνοπτικό εταιρικό προφίλ (έως 200 λέξεις) του Χορηγού θα συμπεριληφθούν στο έντυπο του Συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους
 • Ο Χάλκινος Χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό και φωτογραφικό υλικό του Συνεδρίου μετά τη λήξη του








ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ








ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ












ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ




COMMUNICATION SPONSORS