TΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙΣ | ΤΟ ΚΟΙΝΟ | ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

O Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), ο επίσημος φορέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα, υλοποιεί σε συνεργασία με την Palladian το πρώτο του Συνέδριο με τίτλο: "Η Κανονιστική Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα" (7CPEs). To συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza, στην Αθήνα. Το συνέδριο θα συντονίσουν οι δημοσιογράφοι, Βάσω Αγγελέτου και Μαρία Σαράφογλου. Ώρα προσέλευσης: 9:00.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ I
Προκλήσεις & Σύγχρονες πρακτικές αντιμετώπισης του Money Laundering.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
Ο διευρυμένος ρόλος του Compliance Officer: η συμβολή του στην εμπέδωση κουλτούρας συμμόρφωσης στην εταιρεία και η αυξημένη προσωπική του ευθύνη.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI
Product & market governance: Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη νομοθεσία για τα επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα και αγορές.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV
Compliance & Ethics – “Συμπόρευση” στρατηγικής μεταξύ business και compliance / ισορροπία μεταξύ κόστους και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙΣ

 • Θα γνωρίσεις τις σύγχρονες προκλήσεις για τα στελέχη της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και τις απαιτήσεις και προσδοκίες του εποπτικού φορέα.
 • Θα ενημερωθείς για νέα νομοθετήματα και εποπτικές τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την πορεία ενσωμάτωσής τους στην ελληνική πραγματικότητα.
 • Θα πληροφορηθείς για εργαλεία και μεθόδους για την επιτυχή ανταπόκριση στις απαιτήσεις τόσο αναφορικά με την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος όσο και με τις επενδυτικές πράξεις και προϊόντα.
 • Θα συζητήσεις για τις προσωπικές ευθύνες των στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης αλλά και για τις ευθύνες της Διοίκησης και τις επιπτώσεις τους.
 • Θα δεις τη διάσταση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία και το πώς η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Διοίκησης για την αύξηση της αξίας της επιχείρησης.
 • Θα ενημερωθείς με προσωπικά παραδείγματα για τρόπους βελτίωσης της συμβολής σου στην επιτυχία της εταιρείας.
 • Θα ανταλλάξεις εμπειρίες με συναδέλφους από άλλες εταιρείες.
 • Μέσα από τα διαδραστικά πάνελ θα βρεις απαντήσεις σε προβλήματα που σε απασχολούν.TO KOINO

 • Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Έμμισθοι Δικηγόροι
 • Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου
 • Οικονομικοί Διευθυντές
 • Εποπτικοί φορείς
 • Εξωτερικοί Νομικοί Σύμβουλοι Εταιρειών
 • Ακαδημαϊκοί
 • Θεσμικοί παράγοντεςΑλλά και εκπρόσωποι από:

 • Ελληνικά και Διεθνή Δικηγορικά Γραφεία
 • Εταιρείες Συμβούλων επιχειρήσεων
 • Ελεγκτικές Εταιρείες
 • Τράπεζες και Επενδυτικές Εταιρείες
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιώνΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΕΚΑΣΕ

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 και αποτελεί το πρώτο επίσημο σωματείο στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα. (https://www.compliance.gr/) Ο κύριος στόχος του ΣΕΚΑΣΕ είναι να προαγάγει και να διαδώσει το πλαίσιο λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και να ενισχύσει τον ρόλο των Υπευθύνων αυτής, στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι δράσεις του ΣΕΚΑΣΕ περιλαμβάνουν:
 • Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε θεματικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ. για την προβολή του επαγγέλματος του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Προώθηση των θέσεων και των θεμάτων των μελών του Σωματείου που σχετίζονται με τη λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης γενικότερα.
 • Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με βάση τα διεθνή πρότυπα.
 • Προσδιορισμό Αρχών και Προτύπων που προάγουν την Κανονιστική Συμμόρφωση.
 • Διάδοση στο ευρύτερο κοινό της σημασίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τους Οργανισμούς, αλλά και την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Ο ΣΕΚΑΣΕ παρέχει στα μέλη του:
 • Συνεχή ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης μιας εταιρείας.
 • Έκδοση τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter), με παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης για την Κανονιστική Συμμόρφωση, της International Compliance Association (ΙCA).
 • Δυνατότητα για δικτύωση και ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των επαγγελματιών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

 

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management. Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Στα 17 χρόνια λειτουργίας της η PALLADIAN έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις. Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας, με αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων.
www.palladianconferences.gr


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ATOMIΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ
100€
πλέον ΦΠΑ 24%
ΣΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΡΟΤΟΝΤΑ (7 ΑΤΟΜΩΝ) ΓΙΑ ΜΕΛΗ
800€
πλέον ΦΠΑ 24%

ATOMIΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ MH ΜΕΛΗ
130€
πλέον ΦΠΑ 24%
ΣΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΡΟΤΟΝΤΑ (7 ΑΤΟΜΩΝ) ΓΙΑ MH ΜΕΛΗ
1000€
πλέον ΦΠΑ 24%

ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΑΝΕΡΓΟΙ
40€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (περιορισμένες θέσεις)

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 • Παρακολούθηση όλων των εργασιών συνεδρίου
 • Τσάντα με το υλικό του συνεδρίου
 • Συμμετοχή σε coffee breaks και γεύμα
 • Πλήρη απολογισμό του συνεδρίου


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για χορηγίες και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε με:


Κωνσταντίνα Συλλέου
CONFERENCES EXECUTIVE
Τηλ: 210-3392321
6946-799370
conferences@palladian.gr

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής συνέδρων παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Κωνσταντίνα Συλλέου
CONFERENCES EXECUTIVE
Τηλ: 210-3392321
6946-799370
conferences@palladian.gr


ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ


GOLD SPONSORS
CONTRIBUTORS


SUPPORTERS
SCIENTIFIC PARTNER


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ