Εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: media relations, public affairs και crisis & issues management. Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Kατά τη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της η Palladian έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις. Κλειδιά της επιτυχίας μας είναι:

  • Σε βάθος ανάλυση των αναγκών κάθε πελάτη ξεχωριστά
  • Σε βάθος γνώση του πολιτικοοικονομικού γίγνεσθαι στην Ελλάδα
  • Εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών με τεχνογνωσία στους τομείς του δραστηριοποιούμαστε
  • Ισχυρό και εκτενές δίκτυο σχέσεων εμπιστοσύνης με τα Μ.Μ.Ε.
  • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την σημαντική εμπειρία που έχει η Palladian στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν πρόσφατα στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit εντός της εταιρίας που δραστηριοποιείται στον τομέα της διοργάνωσης συνεδρίων, τον τομέα Palladian Conferences.

Σκοπός του συγκεκριμένου τομέα είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από όλο το φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής που προβληματίζουν και απασχολούν κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Στα συνέδρια της Palladian Conferences δεν υιοθετείται απλά μια επιδερμική προσέγγιση των θεμάτων που πραγματεύεται κάθε συνέδριο. Αντίθετα, επιχειρείται μέσα από γόνιμο διάλογο και εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις η ανάδειξη κάθε πτυχής του θέματος, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση του, για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής και αποτελεσματικής κατεύθυνσης προς την επίλυσή του.