Το συνέδριο | Θεματολογία | Ο Διοργανωτής | Πρόγραμμα | Βιβλίο Συνεδρίου

ANTI-CORRUPTION FORUM: Για μια βιώσιμη οικονομία στον κλάδο του καπνού

Το συνέδριο
Η Palladian Conferences στην προσπάθειά της να συμβάλει έμπρακτα στην προώθηση του διαλόγου για το φλέγον ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς, διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το συνέδριο 2nd ANTI CORRUPTION FORUM: Για μια βιώσιμη οικονομία στον κλάδο του καπνού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, στο Κτίριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, 18345, Μοσχάτο).
Στόχος του συνεδρίου είναι να τονίσει το ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα που προκαλεί το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη αντιμετώπισής του μέσω της φορολογικής σταθερότητας και της στενής συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημόσια έσοδα, η εμπορική βιωσιμότητα και οι ιδιωτικές επενδύσεις Ελλάδα.Θεματολογία

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

  • ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ.


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

  • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

  • ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.


Ο Διοργανωτής

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management.
Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν το 2014 στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας με αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων. Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από όλο το φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Υπό την Αιγίδα


Με την υποστήριξη
Χορηγοί