TΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΤΟ ΚΟΙΝΟ | ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

O Σύνδεσμος Facility Management (HFMA), που εκπροσωπεί τις Ελληνικές εταιρίες για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (Hellenic FACILITY MANAGEMENT ASSOCIATION), πραγματοποιεί σε συνεργασία με την PALLADIAN το FMDAYS 2017 - INNOVATION & TRENDS IN FACILITY MANAGEMENT, το οποίο θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη χρονιά, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 στο Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Οδού Πειραιώς), στο Αμφιθέατρο. Το συνέδριο, θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Νεκτάριος Νώτης.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


ΕΝΟΤΗΤΑ I
THE TECHNOLOGY ISSUE & ΠΩΣ ΤΟ INTERNET OF THINGS ΘΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ FACILITY MANAGEMENT
Η τεχνολογία επηρεάζει αποφασιστικά το Facility Management εξελίσσει τον κλάδο και οδηγούν σε λύσεις , προς όφελος των πελατών. Έξυπνες τεχνολογίες μπορούν να ενσωματωθούν στις κτιριακές υποδομές και να βελτιώσουν μεταξύ των άλλων την επικοινωνία, την επιτήρηση, την κατανάλωση ενέργειας αλλά και την ορθολογικότερη οργάνωση και χρήση των ανθρώπινων πόρων.

Η online δια συνδεσιμότητα συσκευών και συστημάτων είναι ήδη πραγματικότητα. Έτσι συστήματα και συσκευές πραγματοποιούν ελέγχους και ενημερώνουν αυτόματα ή δίνουν αυτόματα εντολές για πραγματοποίηση ελέγχων και εργασιών. Το Internet of Things θα μεταβάλλει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας και την αποδοτικότητα του FM.


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
THE ENERGY ISSUE
Εκτός από την αναγκαιότητα ορθολογικότερης χρήσης των κάθε είδους πόρων, λόγω κρίσης, υπάρχει και αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως για αειφόρες λύσεις. Η λελογισμένη κατανάλωση ενέργειας συμβάλλει κατά κύριο λόγο στην καλύτερη αξιοποίηση των εταιρικών assets. H τεχνολογική αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων συμβάλλει αποφασιστικά στην μείωση των λειτουργικών δαπανών.


TO KOINO

 • Facility Managers και στελέχη που διαχειρίζονται εγκαταστάσεις
 • Επιχειρηματίες και στελέχη από εταιρείες παροχής FM υπηρεσιών
 • Στελέχη από τον κλάδο του Real Estate
 • Στελέχη συμβουλευτικών εταιρειών
 • Στελέχη προμηθευτριών εταιρειών του κλάδου
 • Τεχνικής Διεύθυνσης
 • Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Διεύθυνσης Προμηθειών
 • Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

TO HELLENIC FACILITY MANAGEMENT ASSOCIATION (HFMA)
Το HFMA (www.hfma.gr) είναι ο σύνδεσμος των επαγγελματιών του Facility Management, που στόχο έχει την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του κλάδου. Σκοποί του Σωματείου είναι:
 • Η διάδοση των αρχών και των επιστημονικών εξελίξεων σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, πιστοποίησης και εφαρμοσμένων πρακτικών στο χώρο του Facility Management.
 • Η συζήτηση και εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα του κλάδου, η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον δημόσιων αρχών προκειμένου τα προβλήματα αυτά να γνωστοποιούνται και να επιλύονται.
 • Η αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών για τον κλάδο και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, καθώς και η συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο και η ορθή παρουσίαση και υποστήριξη των θέσεων των μελών του Σωματείου σε κάθε νομοθετική ή άλλη πρωτοβουλία που επηρεάζει τις επιχειρήσεις του κλάδου.
 • Η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου του Facility Management στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία κάθε επιχείρησης/οργανισμού καθώς επίσης και στο περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια.
 • Η δημιουργία και η εφαρμογή κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας των απασχολουμένων στη Ελλάδα στο χώρο του Facility Management.
 • Η επιστημονική, υποστήριξη των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα, στο χώρο του Facility Management.
 • Να λειτουργεί ως φορέας εκπαίδευσης για τους διευθυντές εγκαταστάσεων αλλά και όλους όσους εμπλέκονται στη διαχείριση εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του εμπορίου, της βιομηχανίας, της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, της υγειονομικής υπηρεσίας, της εκπαίδευσης, του μη κυβερνητικού τομέα και των εθελοντικών οργανώσεων και κάθε άλλου.
 • Να λειτουργεί ως τεχνικός και εκπαιδευτικός φορέας, για τη δημόσια διάδοση των τεχνικών πληροφοριών του κλάδου του Facility Management
 • Να αιτείται, υλοποιεί και συμμετέχει σε πάσης φύσεως προγράμματα και χρηματοδοτήσεις των Δήμων, των Περιφερειών, του Ελληνικού Κράτους , της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα οποία θα αντλεί οικονομικούς πόρους για την πραγμάτωση των σκοπών του.
 • Η προώθηση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Σωματείου.

 

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management.
Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν το 2014 στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit, του Palladian Conferences (www.palladianconferences.gr) εντός της εταιρίας με αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων. Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από όλο το φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑGOLD SPONSOR (10.000 € + Φ.Π.Α.)
ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Στέλεχος του χορηγού πραγματοποιεί ομιλία 10 λεπτών και συμμετέχει σε πάνελ της επιλογής του
 • Εκθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. * 2μ. στο lobby του συνεδρίου
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού στο επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (προσκλήσεις, κεντρικό σκηνικό)
 • Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου
 • Προβολή του λογότυπου της εταιρίας στο site του συνεδρίου
 • 15 προσκλήσεις για το συνέδριο
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου


SILVER SPONSOR (7.000 € + Φ.Π.Α.)
ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Στέλεχος του χορηγού πραγματοποιεί ομιλία 10 λεπτών και συμμετέχει σε πάνελ επιλογής του
 • Εκθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. * 2μ. στο lobby του συνεδρίου
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού στο επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (προσκλήσεις, κεντρικό σκηνικό)
 • Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου
 • Προβολή του λογότυπου της εταιρίας στο site του συνεδρίου
 • 10 προσκλήσεις για τo συνέδριο
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου


BRONZE SPONSOR (5.000 € + Φ.Π.Α.)
 • Στέλεχος του χορηγού συμμετέχει σε πάνελ επιλογής του
 • Banner στο lobby του συνεδρίου
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού στο επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (προσκλήσεις, κεντρικό σκηνικό).
 • Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου
 • Προβολή του λογότυπου της εταιρίας στο site του συνεδρίου
 • 8 προσκλήσεις για το συνέδριο
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου


CONTRIBUTOR (3.000 € + Φ.Π.Α.)
 • Προωθητικό χώρο - τραπέζι (ή banner) στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού στο επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (προσκλήσεις, κεντρικό σκηνικό).
 • Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου
 • Προβολή του λογότυπου της εταιρίας στο site του συνεδρίου
 • 5 προσκλήσεις για το συνέδριο
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου


SUPPORTER (1.500 € + Φ.Π.Α.)
 • Προβολή του λογοτύπου του χορηγού στο επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου (προσκλήσεις, κεντρικό σκηνικό).
 • Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του συνεδρίου
 • Προβολή του λογότυπου της εταιρίας στο site του συνεδρίου
 • 3 προσκλήσεις για το συνέδριο
 • Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους
 • Πλήρης απολογισμός του συνεδρίουΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

150 € πλέον Φ.Π.Α.

Εναλλακτικά:

 • 2 Συμμετοχές: 280 € πλέον Φ.Π.Α.
 • 3 Συμμετοχές: 390 € πλέον Φ.Π.Α.


ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 • Παρακολούθηση όλων των εργασιών συνεδρίου
 • Τσάντα με το υλικό του συνεδρίου
 • Συμμετοχή σε coffee breaks και γεύμα
 • Πλήρη απολογισμό του συνεδρίουBRONZE SPONSOR


CONTRIBUTORS
SUPPORTERS
COMMUNICATION SPONSORS