TΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙΣ | ΤΟ ΚΟΙΝΟ | ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

For English press here

O Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), ο επίσημος φορέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα, υλοποιεί σε συνεργασία με την Palladian Conferences το τρίτο του Συνέδριο με τίτλο: " Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης". Tο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Ο κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις
Οι προκλήσεις του επιχειρείν από τη σκοπιά του κανονιστικού κινδύνου, oι κυκλικές επιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα καθώς και ο ρόλος των εποπτικών/ρυθμιστικών αρχών και η ανάγκη παροχής καθοδήγησης/ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις, είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτή την ενότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης
Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως η δομημένη συνολική στρατηγική προσέγγιση της διαχείρισης της επιχείρησης ώστε να μην ξεπερνά το αποδεκτό κατώφλι κινδύνου. Ποιοι οι κίνδυνοι συμμόρφωσης λόγω ελλιπούς εφαρμογής των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης στις εταιρείες; Το παραπάνω, καθώς και άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν σε αυτή την ενότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI: Αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο
Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθεί, ανάμεσα σε άλλα, η ετοιμότητα των εποπτευόμενων οργανισμών να εφαρμόσουν το risk based approach και η ετοιμότητα των εποπτικών μηχανισμών να αξιολογήσουν την εφαρμογή του risk based approach καθώς και η μελλοντική λειτουργία πλατφόρμας KYC.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Οικονομικές Κυρώσεις & Περιοριστικά Μέτρα
Ποιες είναι οι αρμόδιες Αρχές που έχουν την δυνατότητα επιβολής τέτοιων μέτρων; Ποιους αφορούν και για ποια θέματα; Ακόμη, θα αναφερθούν οι επιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι τρόποι που επηρεάζουν τα μέτρα αυτά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε τι στοχεύουν καθώς και για ποιους λόγους οφείλουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να συμμορφώνονται με αυτά.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙΣ

Θα γνωρίσεις τις σύγχρονες προκλήσεις για τα στελέχη της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και τις απαιτήσεις και προσδοκίες του εποπτικού φορέα.
Θα ενημερωθείς για νέα νομοθετήματα και εποπτικές τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την πορεία ενσωμάτωσής τους στην ελληνική πραγματικότητα.
Θα πληροφορηθείς για εργαλεία και μεθόδους για την επιτυχή ανταπόκριση στις απαιτήσεις τόσο αναφορικά με την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος όσο και με τις επενδυτικές πράξεις και προϊόντα.
Θα συζητήσεις για τις προσωπικές ευθύνες των στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης αλλά και για τις ευθύνες της Διοίκησης και τις επιπτώσεις τους.
Θα δεις τη διάσταση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία και το πώς η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Διοίκησης για την αύξηση της αξίας της επιχείρησης.
Θα ενημερωθείς με προσωπικά παραδείγματα για τρόπους βελτίωσης της συμβολής σου στην επιτυχία της εταιρείας.
Θα ανταλλάξεις εμπειρίες με συναδέλφους από άλλες εταιρείες.
Μέσα από τα διαδραστικά πάνελ θα βρεις απαντήσεις σε προβλήματα που σε απασχολούν.


TO KOINO

 • Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Έμμισθοι Δικηγόροι
 • Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου
 • Οικονομικοί Διευθυντές
 • Εποπτικοί φορείς
 • Εξωτερικοί Νομικοί Σύμβουλοι Εταιρειών
 • Ακαδημαϊκοί
 • Θεσμικοί παράγοντεςΑλλά και εκπρόσωποι από:

 • Ελληνικά και Διεθνή Δικηγορικά Γραφεία
 • Εταιρείες Συμβούλων επιχειρήσεων
 • Ελεγκτικές Εταιρείες
 • Τράπεζες και Επενδυτικές Εταιρείες
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιώνΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΕΚΑΣΕ

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 και αποτελεί το πρώτο επίσημο σωματείο στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα. (https://www.compliance.gr/) Ο κύριος στόχος του ΣΕΚΑΣΕ είναι να προαγάγει και να διαδώσει το πλαίσιο λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και να ενισχύσει τον ρόλο των Υπευθύνων αυτής, στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι δράσεις του ΣΕΚΑΣΕ περιλαμβάνουν:
 • Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε θεματικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ. για την προβολή του επαγγέλματος του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Προώθηση των θέσεων και των θεμάτων των μελών του Σωματείου που σχετίζονται με τη λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης γενικότερα.
 • Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με βάση τα διεθνή πρότυπα.
 • Προσδιορισμό Αρχών και Προτύπων που προάγουν την Κανονιστική Συμμόρφωση.
 • Διάδοση στο ευρύτερο κοινό της σημασίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τους Οργανισμούς, αλλά και την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Ο ΣΕΚΑΣΕ παρέχει στα μέλη του:
 • Συνεχή ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης μιας εταιρείας.
 • Έκδοση τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter), με παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης για την Κανονιστική Συμμόρφωση, της International Compliance Association (ΙCA).
 • Δυνατότητα για δικτύωση και ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των επαγγελματιών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

 

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management. Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Στα 17 χρόνια λειτουργίας της η PALLADIAN έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις. Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας, με αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων.
www.palladianconferences.gr


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακολούθηση με φυσική παρουσία
Ι. Κόστος συμμετοχής για μη μέλη του ΣΕΚΑΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€200 πλέον ΦΠΑ)
ΙΙ. Κόστος συμμετοχής για μέλη του ΣΕΚΑΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€130 πλέον ΦΠΑ)

Παρακολούθηση ηλεκτρονικά
Ι. Κόστος συμμετοχής για μη μέλη του ΣΕΚΑΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€100 πλέον ΦΠΑ)
ΙΙ. Κόστος συμμετοχής για μέλη του ΣΕΚΑΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€70 πλέον ΦΠΑ)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:


Κωνσταντίνα Συλλέου
CONFERENCES MANAGER
Τηλ: 210-3392321
6946-799370
sylleou@palladianconferences.gr


UNDER THE AUSPICES OF


BRONZE SPONSORS
CONTRIBUTORS


COMMUNICATION SPONSORS