TΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΤΟ ΚΟΙΝΟ | Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ | ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Η οικονομική κρίση, η πανδημία, αλλά και τα τελευταία γεωπολιτικά γεγονότα επιταχύνουν τις εξελίξεις με ραγδαίο ρυθμό και ο νευραλγικός τομέας της Δικαιοσύνης αναμφίβολα θα πρέπει να ακολουθήσει τον μετασχηματισμό για να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Το 1ο Legal Transformation Conference θα αναδείξει τις ανάγκες στον χώρο που έχουν εντοπιστεί, αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να αποφασιστούν, ώστε η Δικαιοσύνη να εναρμονιστεί με την σύγχρονη εποχή και να διαδραματίσει κομβικό ρόλο σε μία σειρά ζητημάτων που θα απασχολήσουν τον νομικό κόσμο και τις επιχειρήσεις.
Συγχρόνως, το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μία χρυσή ευκαιρία για την χώρα και οι επενδύσεις αποτελούν πλέον τη σημαντικότερη προτεραιότητα. Αντιθέτως, η διαμεσολάβηση, οι εκκρεμείς υποθέσεις και οι αγκυλώσεις του συστήματος, αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη του νομικού και δικαστικού χώρου.
Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ετήσιου Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανεξαρτησία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης στις χώρες μέλη της ΕΕ (EU Justice Scoreboard), η Ελλάδα, σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες, βρίσκεται σε χαμηλή θέση συγκριτικά με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η χώρα μας δεν έχει περιληφθεί στους σχετικούς δείκτες αξιολόγησης της δικαιοσύνης, όπως τον δείκτη (Just-stat). Άρα, η επιτυχής εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Υπουργείου θα συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον Τομέα της Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα συγκεκριμένα θέματα, αλλά και άλλα ακόμη, θα αναδείξει το #LTC22, το οποίο διοργανώνεται την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην αίθουσα Ilissos στο ξενοδοχείο DIVANI Caravel από την Palladian Conferences σε συνεργασία με το έγκριτο περιοδικό ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ και το DikastikoReportaz.gr
Η συμμετοχή στo υβριδικό συνέδριο θα είναι δυνατή τόσο με φυσική παρουσία, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, όσο και online μέσα από την πλατφόρμα zoom.
Ακολουθούν αναλυτικά οι πέντε θεματικές ενότητες του συνεδρίου:
 • ΕΝΟΤΗΤΑ I: Η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης και ο εκσυγχρονισμός του δικαστικού συστήματος (ejustice)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ II: H επέκταση των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του τομέα της Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»: Οφέλη, κίνδυνοι και ευκαιρίες. Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: e-Justice στην Ελλάδα: Η περίπτωση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Οι Λειτουργίες του Δικαστικού Συστήματος αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της τεχνολογίας, οι διαστάσεις και οι κίνδυνοι του ηλεκτρονικού εγκλήματος
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V: Τηλεδίκες: Το σύγχρονο «Δικαστήριο»: Οφέλη & Προβληματισμοί

Οι ενότητες θα εκπροσωπηθούν από 2, 3 ή 4 ομιλητές με στόχο την διεξαγωγή συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων για το συγκεκριμένο θέμα. Τις ενότητες, θα συντονίσουν κυρίως δημοσιογράφοι του δικαστικού και επιχειρηματικού ρεπορτάζ.

UNDER THE AUSPICES OF


COMMUNICATION SPONSORS
TΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΤΟ ΚΟΙΝΟ | Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Η Palladian Conferences, ακολουθώντας πιστά τους στόχους της για την ανάδειξη σύγχρονων σημαντικών θεμάτων από όλο το φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής που απασχολεί την χώρα, αλλά και τη διεθνή αγορά, διοργανώνει την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην αίθουσα ILISSOS το συνέδριο με τίτλο:

“Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Η Κινητήρια Δύναμη για τη Συνεχή Ανάπτυξη του Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα”.

Στη σύγχρονη καθημερινή επιχειρηματική και δημόσια ζωή, η απλούστευση των διαδικασιών και ο σχεδιασμός νέων και καινοτόμων υπηρεσιών από επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιους φορείς καθίστανται ένας αναγκαίοι επιχειρησιακοί στόχοι για τη συνεχή βελτίωση και επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Το συνέδριο επικεντρώνεται στον «πυρήνα» των αλλαγών αυτών που καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις, αλλά και οι δημόσιοι φορείς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
Επίσης, στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από πάνελς και one-to-one συζητήσεις, να φέρει σε επικοινωνία τους δημιουργούς των ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών με στελέχη των επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών, που αναζητούν άμεσες λύσεις και καινοτόμες προτάσεις για την ομαλή μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή.
Υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και φορέων θα περιγράψουν και θα αναλύσουν τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που γνωρίζουν και υλοποιούν από τις δικές τους θέσεις και μέσα από την εμπειρική εφαρμογή στρατηγικών αποφάσεων, σε ένα νέο ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον.
Οι κύριες θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:
 • ΕΝΟΤΗΤΑ I: Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Ψηφιακά Εργαλεία, Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Ψηφιακές Συναλλαγές.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ II: Ο ρόλος των συμβουλευτικών εταιρειών για την ανάκτηση των ψηφιακών εργαλείων στις επιχειρήσεις.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Εφαρμογές Fintech & Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Δημόσιο Τομέα.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Ψηφιακά Οικοσυστήματα στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών & των τηλεπικοινωνιών.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V: Ψηφιακά Οικοσυστήματα στους τομείς τους Τουρισμού & του Πολιτισμού
 • ΕΝΟΤΗΤΑ VI: Ψηφιακά Οικοσυστήματα στον τομέα της Υγείας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ VII: Τα Κέντρα Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη δημόσια διοίκηση και τη τοπική αυτοδιοίκηση.

Θα ακολουθήσει ένα discussion forum με best practices από επιχειρήσεις και οργανισμούς που ήδη έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει με επιτυχία ψηφιακά προγράμματα.
Στόχος του συνεδρίου θα είναι οι εκπρόσωποι των φορέων να μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τα οφέλη, αλλά και τους κινδύνους από την ψηφιακή αυτή αλλαγή και εμπειρία, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους κατάφεραν να υλοποιήσουν τους απαιτητικούς στόχους της ψηφιακής τους μετάβασης στα νέα δεδομένα.
Ο ανοικτός B2B χαρακτήρας της διοργάνωσης θα προσφέρει πολλαπλές και διαρκείς δυνατότητες δικτύωσης για τους συμμετέχοντες και θα δημιουργήσει ευκαιρίες ενημέρωσης και καθοδήγησης μέσα από τις οποίες θα αναλυθούν οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού ανά περίπτωση.