TΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΤΟ ΚΟΙΝΟ | Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ |ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ρόλος του DPO

Η PALLADIAN διοργανώνει το Law Forum on Data Protection & Privacy - Ο ρόλος του DPO, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018 στο Ξενοδοχείο N.J.V. ATHENS PLAZA. Το συνέδριο, θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμοί, συλλέγουν ή αναλύουν ατομικές πληροφορίες κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι έτοιμες επιχειρήσεις και οργανισμοί στην Ελλάδα να ανταποκριθούν; Ποιο είναι το προφίλ του ιδανικού DPO, έτσι ώστε αυτός να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου;

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tο νέο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που φέρνει ο νέος κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα-βήματα συμμόρφωσης.

ENOTHTA I
Ποιός είναι ο ιδανικός Data Protection Officer;
Η οπτική του HR: προφίλ – γνώσεις – υπόβαθρο – διαδικασία επιλογής εσωτερικός ή εξωτερικός DPO, το κρίσιμο ερώτημα.
Η οπτική της επιχείρησης: κόστος – κέρδη – κίνδυνοι – ζημιές

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
Τι πρέπει να κάνει ο Data Protection Officer;
Πως ενεργεί ο Data Protection Officer;
Εκπαίδευση – ενημέρωση – παρακολούθηση συμμόρφωσης – καταγγελίες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙII
Βest practices
Το παράδειγμα των ευρωπαϊκών οργανισμών
Ο DPO στην ελληνική πραγματικότητα

TO KOINO
 • Οικονομικοί Διευθυντές
 • Έμμισθοι Δικηγόροι
 • Δικηγορικές εταιρείες
 • ΗR Στελέχη
 • Διευθυντές Πληροφορικής
 • Υπεύθυνοι Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Υπεύθυνοι Διαχείρισης Κινδύνου
 • Διευθυντές Marketing και Επικοινωνίας
 • Υπεύθυνοι Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Υπεύθυνοι Διαχείρισης & Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Στελέχη Εποπτικών Αρχών
 • Συμβουλευτικές εταιρείες


Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management.
Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν το 2014 στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας με αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων. Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από όλο το φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

UNDER THE AUSPICES OF
SILVER SPONSOR


SUPPORTERS


SCIENTIFIC PARTNER


COMMUNICATION SPONSORS
AGENDA | THE ORGANIZER | SPONSORSHIP PROGRAMME | CONTACT

We are pleased to announce that Palladian Communications Specialists is launching the TRAVEL LAW FORUM 2018-Consumer Rights in digital era, under the auspices of the Greek Ministry of Tourism and in cooperation with the International Institute of Air & Space Law-University of Leiden and the Institute for Travel and Tourism in London. The Forum will take place at the N.J.V Athens Plaza in Athens, March, 16 2018.

AGENDA

The forum panels will include the following topics:
Panel I: Setting the scene – Airline liability: The most recent cases
The 1944 Chicago Convention forms the regulatory basis of international civil aviation and the primary source of public international law. In the field of air law, the 1999 Montreal Convention is the main instrument addressing the issue of liability in case of death, bodily injury, damage to baggage and goods, and delay, and providing protection for air passengers. Within the EU further protection is given by Regulation 261/2004 and the new Package Travel Directive 2015/2302/EU

PANEL II: Consumer rights- the suppliers’ and consumers’ perspectives
Between the aviation and the hospitality services providers and the users, it is usually the latter that are favored by regulatory provisions. Air transport providers and travel businesses are subject to stringent regulations when it comes to passenger rights, fare transparency and competition laws. Fierce competition and small profit margins seem to pressure the industry in Europe to undertake a race to the bottom with regard to pricing and labor conditions in order to meet the commercial demands of the sector.
Panel III: Shared economy platforms-Future trends
The travel industry is a dynamic sector, open to influence by current developments worldwide. Innovative technologies and modern economic models can easily find their way into the field of aviation and hospitality. The growing demand for custom services paired with the domination of electronic access on every aspect of financial life have led to the introduction of modern concepts, such as Airbnb, Uber and pilotless aircraft. Similarly, cutting-edge projects, such as suborbital flights, are promising affordable transportation in a fraction of the time.

Panel IV: Brexit
Brexit means that unless an agreement is reached, the UK will leave the internal market. This will have far reaching implications for the provision of air transport and hospitality services as well as for passenger and consumer rights.

THE ORGANIZER

Palladian Communications Specialists (PCS) is a leading communications firm specializing in media relations, public affairs and crisis and issues management. Our mission is to add real, measurable value to our clients’ operations by enhancing and protecting their reputation and providing timely and relevant intelligence. Over its 15 years of operation Palladian has established a long record of successful campaigns on a series of delicate issues which changed perceptions and influenced developments.
Palladian Conferences, business unit of PCS, are business Fora addressing issues concerning several key industries, such as Legal, Energy, Shipping, Pharma and Food. Distinguished speakers together with Greek and international senior executives, aim to provide up-to-date answers on relevant market trends and issues.

UNDER THE AUSPICES OF


IN COLLABORATION WITH
MEDIA PARTNER